Zaznacz stronę

Jeżeli podróżujesz do Niemiec lub wyjeżdżasz tam regularnie do pracy, warto zapoznać się z nowymi zasadami. Rząd niemiecki postanowił włączyć Polskę do grupy ryzyka, co oznacza, że od soboty, 24 października, będzie trzeba pokazać negatywny test na Covid-19 lub poddać się obowiązkowej kwarantannie. 

Co oznacza obowiązkowa kwarantanna dla podróżujących?

Nowe ograniczenia to dla wszystkich pracowników i podróżujących bardzo ważna sprawa. Okazuje się bowiem, że przy przekroczeniu granicy powstaje obowiązek przedłożenia negatywnego testu na koronawirus i podanie swojego adresu pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia. Jeżeli nie mamy negatywnego, zrobionego testu, jesteśmy zobowiązani odbyć kwarantannę 14 – dniową. 

Niezastosowanie się do nowych zasad skutkować będzie karą nawet do 25 tysięcy euro. 

Osoby przybywające z zagranicy drogą lądową, wodną lub lotniczą do kraju związkowego Berlina, które w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka, zobowiązane są po przybyciu do bezzwłocznego udania się do swojego miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostania w tym miejscu w stałej izolacji przez okres 14 dni od powrotu; dotyczy to także osób, które najpierw przybyły na terytorium innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. – czytamy w rozporządzeniu niemieckiego senatu.

Istnieje pewien wyjątek. Osoby, które przyjeżdżają do Brandenburgii zawodowo, codziennie lub do pięciu dni, a ich przyjazd jest konieczny i nie ma opcji przedłużenia go w czasie nie muszą przechodzić kwarantanny. Podobnie osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii w celach edukacyjnych, związanych z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym. 

Niestety 14 – dniowej kwarantannie muszą poddać się osoby pracujące w Berlinie.

Nie dotyczy: osób, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec lub do Berlina w celach tranzytowych,  osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny na obszarze zwiększonego ryzyka lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w Berlinie a także osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte powyżej pomogą Wam zaplanować swój najbliższy czas i podróże. Zalecamy pamiętanie o wszystkich środkach bezpieczeństwa i zapoznaniu się z ewentualną aktualizacją przepisów przed wyjazdem do Niemiec.